Underlag för nationell infrastrukturplan publicerad

Trafikverket har publicerat underlag för den nationella infrastrukturplanen 2022-2033 och 2022-2037. Trafikverket skriver i planen att sjöfartsåtgärder bedöms vara både angelägna och lönsamma och ingår i sin helhet i alla inriktningar samt att investeringar i sjöfarten skapar framför allt nyttor för godstransporterna genom sänkta transportkostnader och ökad kapacitet, och de stärker därför näringslivets konkurrenskraft. Frågan om finansiering för isbrytare nämns i planen och Trafikverket föreslår att finansieringslösningar behöver utredas ytterligare.

– Både branschen, Sjöfartsverket och industri är eniga i att det måste till en statlig finansiering av isbrytarna. Från Svensk Sjöfarts sida utgår vi från att regeringen kommer att lämna tydliga besked inom kort om att isbrytarinvesteringen kommer att finansieras genom staten – antingen genom den nationella infrastrukturplanen eller på något annat sätt, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Rikard Engström ser positivt på att sjöfarten prioriteras högt i den nationella planen.

– Det faktum att namngivna sjöfartsinvesteringar finns med i flera delar i planen visar på att man, både från Trafikverkets och regionernas sida, förstått att sjöfarten med förhållandevis begränsade insatser bidrar med mycket nytta. Sjöfarten transporterar ca 90 procent av alla varor till och från Sverige och trots detta är man tilldelad en mycket låg procent av den nationella infrastrukturplanen – det säger både något om sjöfartens effektivitet men också om möjligheten att med relativt små medel öka nyttan för samhället ytterligare genom att möjliggöra en ökad överflyttning av transporter från väg till sjöfart och järnväg, säger Rikard Engström.

Läs hela Trafikverkets inriktningsunderlag här.

Publicerad: 2020-10-30