Transportstyrelsen inför tillfälliga riktlinjer för fartygsförlagd utbildning

Med anledning av den pågående pandemin (Covid-19) har det uppstått svårigheter att få tillgång till praktikplatser inom sjöfarten. Transportstyrelsen har därför beslutat att införa tillfälliga lättnader i de ordinarie riktlinjerna för fartygsförlagd utbildning. Dessa tillfälliga riktlinjer  syftar till att underlätta för eleverna att genomföra sin praktik.

De tillfälliga riktlinjer gäller för elever inom gymnasial sjöfartsutbildning, samt elever vid sjöfartshögskolorna. Riktlinjerna kompletterar Transportstyrelsens ordinarie riktlinjer för fartygsförlagd utbildning och är giltiga för de praktikperioder ombord i fartyg som påbörjas under perioden 1 december 2020 till 1 september 2021.

– Svensk Sjöfart är mycket tacksamma över beskedet från Transportstyrelsen gällande tillfälliga riktlinjer för fartygsbelagd utbildning. Coronapandemin har haft stor påverkan på hela sjöfarten, men det är viktigt att det inte påverkar våra sjöfartsstudenter mer än nödvändigt. Genom att införa de tillfälliga riktlinjerna bidrar Transportstyrelsen till att säkerställa kompetensbasen även framöver, något som är mycket viktigt för branschen och Sverige, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Tillfällig riktlinje för fartygsförlagd utbildning

Länk till godkända fartyg som praktikplattform för gymnasieskolans däckselever.

Publicerad: 2020-12-11