Transportstyrelsen får i uppdrag att utreda och förbättra arbets- och levnadsförhållandena ombord

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och förbättra arbets- och levnadsförhållandena ombord, något som DN rapporterat om. Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 1 maj 2021 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

– Sverige ska gå före när det gäller goda villkor för personal på fartyg som trafikerar svenska vatten. Det ökar attraktiviteten för sjöfartsnäringen och förbättrar säkerheten till sjöss, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Svensk Sjöfart välkomnar utredningen och menar att det är viktigt att arbeta med frågorna både nationellt och internationellt.

– Att regeringen nu uppmärksammar de utmaningar som finns och ger Transportstyrelsen i uppdrag att bidra till förbättringar ser vi som mycket positivt. Vi måste alla hjälpas åt och ta vårt ansvar i dessa frågor både inom sjöfarten och samhället i stort – såväl nationellt som internationellt. Svensk Sjöfart har sedan 2017 arbetat tillsammans med resten av branschen i samarbetet Vågrätt där vi har som vision att uppnå en arbetsmiljö i världsklass. Branschen har gemensamt skrivit på en avsiktsförklaring där vi exempelvis tydligt säger att vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier och kränkande särbehandling. Inom samarbetet arrangerar vi bland annat regelbundet öppna kunskapshöjande workshops för branschen, flera forskningsprojekt inom området pågår och inom kort kommer den grundläggande säkerhetsutbildning som alla som arbetar ombord måste gå att inkludera ämnet trakasserier och kränkande särbehandling. Vårt mål är att alla ska känna sig välkomna inom sjöfarten och att sjöfarten ska vara en trygg och bra plats att vara på, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Läs mer om uppdraget här.

Publicerad: 2020-08-27