Transportnäringen och Svensk Sjöfart i GP Debatt: Transportföretagen behöver ett riktat stöd för att överleva

Idag skriver Svensk Sjöfart, Sveriges Åkeriföretag, Transportföretagen och Tågföretagen i GP Debatt med anledning av det öppna brevet som skickats till regeringspartierna om det akuta behovet av ett riktat transportstöd.

Läs hela debattartikeln här.

Publicerad: 2020-04-06