Sveriges Redareförening blir Svensk Sjöfart, The Swedish Shipowners’ Association.

-Med namnbytet vill vi som branschorganisation signalera för omvärlden att sjöfarten är en näring med betydelse för hela Sverige, sade Anders Boman som nu kan titulera sig ordförande för Svensk Sjöfart.

Anders Boman pekade också på att med namnet Svensk sjöfart markerar rederinäringen att sjöfarten har såväl ambitioner som potential att utvecklas och växa i Sverige.

-Namnändringen har skett på initiativ av föreningens medlemsföretag och är ett steg i arbetet med att vi ytterligare vill flytta fram våra positioner på den näringspolitiska arenan, kommenterar Pia Berglund, VD Svensk Sjöfart.

Hon ser också fördelar med att föreningen blir en mer tydlig avsändare i sin kommunikation – och att det nya namnet bättre speglar branschorganisationens verksamhet: att värna svensk sjöfart.

Internationellt behåller Föreningen Svensk Sjöfart även i fortsättningen namnet Swedish Shipowners’ Association.