Sverige invald i IMO:s råd

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att Sverige nu är invald i IMO:s råd. IMO, som är FN:s sjöfartsorganisation är den organisation som reglerar sjöfarten internationellt.

– Sverige kommer att driva på för en skärpning av IMO:s klimatstrategi och för att världssjöfartens utsläpp av växthusgaser minskar i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Att Sverige nu åter är rådsmedlem gör att vi kan driva på för en global sjöfart med ökad säkerhet och minskad klimatpåverkan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i pressmeddelandet.

Svensk Sjöfart är positiva till att Sverige nu är invald i rådet som bland annat beslutar om IMO:s strategiska inriktning och budget.

– Vi är glada över att Sverige är invald till rådet i IMO. Det är mycket viktigt att Sverige, som driver på för hållbarhetsfrågor inom sjöfarten, också finns med i internationella sammanhang. För att vi ska kunna fortsätta göra detta även i framtiden är det dock nödvändigt med en svensk konkurrenskraftig handelsflotta. För att vi ska se mer sjöfart och en större svensk handelsflotta framöver behövs en aktiv svensk sjöfartspolitik, som bidrar till att skapa förutsättningar både för hållbarhet och konkurrenskraft för sjöfarten i Sverige, säger Anders Hermansson, tf. VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2021-12-10