Svensk Sjöfarts VD i Tv4-nyheterna angående låga vattennivåer i Vänern

Svensk Sjöfarts VD, Rikard Engström, intervjuades i TV4 angående de låga vattennivåerna i Vänern.

– Allt som påverkar rederierna möjlighet att konkurrera och deras möjligheter att transportera på ett effektivt sätt är självklart bekymmersamt, säger Rikard Engström.

För att öka sjöfartens möjlighet att konkurrera föreslås flera åtgärder, bland annat gällande de statliga avgifterna.

– Sjöfart är väldigt effektivt för stora laster. Ett fullastat Vänermaxfartyg motsvarar ca 150 lastbilar och leder till minskad trängsel och mindre slitage på vägarna som följd. För att nyttja sjöfartens möjligheter bättre behöver de statliga avgifterna ses över. Farledsavgifter är ett Sverige-unikt fenomen. Isbrytningskostnader är höga och finansieras av sjöfarten oavsett om man går i de nordliga farvattnen eller inte. Därtill kommer lotsavgifter och tillgång till lots något som drabbar just vänertrafiken hårt, säger Rikard Engström.

Se inslaget här. 

Publicerad: 2018-10-12