Svensk Sjöfart välkomnar EU:s Green Deal

EU har under dagarna lanserat ”Green Deal” som syftar till att skapa ett hållbart och konkurrenskraftig EU. I dokumentet noterar bland annat EU-kommissionen att sjöfarten är ett klimateffektivt trafikslag och föreslår ökad överförflyttning från väg till järnväg och sjöfart med 75 procent.

– Sjöfarten är en global och viktig bransch för att uppnå klimatmålen. Sjöfarten är idag ett energieffektivt trafikslag för att transportera stora mängder gods långa sträckor, trots detta vill vi minska skadliga utsläpp till luft och vatten och Svensk Sjöfart har som första redarförening antagit nollvisionsmål gällande utsläpp. En viktig del för att kunna uppnå EU:s Green Deal är bland annat ökad forskning och innovation samt en överförflyttning av transporter från väg till järnväg och sjöfart, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor.

Övriga frågor som rör sjöfart i dokumentet handlar bland annat om bränslen, där EU önskar att alla bidrag till fossila bränslen tas bort och önskar att sjöfart inkluderas i utsläppsrättshandeln; det sistnämnda ämnar man dock koordinera med IMO. EU vill också reglera möjligheten för fartyg som släpper ut mest att angöra europeiska hamnar och önskar göra det obligatoriskt att använda landel när fartyget är dockat.

Läs hela dokumentet här.

Publicerad: 2019-12-13