Svensk Sjöfart positiva till förlängning av korttidsstödet

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna har beslutat att förlänga korttidspermitteringsstödet med månaderna juli, augusti och september 2021. Svensk Sjöfarts vice VD Anders Hermansson menar att det är mycket positiva nyheter för sjöfarten som påverkats kraftigt av de restriktioner som coronapandemin inneburit.

– Att möjligheten till korttidspermittering förlängs är ett välkommet besked för alla de företag som för närvarande brottas med effekterna av pandemin. Även om vi alla hoppas att vi snart kommer ut i ljuset igen så utgör möjligheten till korttidspermittering en mycket viktig åtgärd för flera passagerarrederier som drabbats hårt av pandemin. Nu hoppas vi också att regeringen snabbt återkommer med ett positivt besked kring en förlängning av den tillfälliga förordningen om sjöfartsstöd så att passagerarrederierna vet vilka förutsättningar som gäller även efter den 30 juni, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att under de tre nya stödmånaderna kommer företag kunna permittera anställda upp till 80 procent av arbetstiden. Den så kallade subventionsgraden, det vill säga hur stor andel av kostnaden som staten står för, är även fortsättningsvis 75 procent.   Vid en korttidspermittering på 80 procent och med 75 procents subventionsgrad behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent. Under förlängningen kommer april 2021 räknas som den så kallade jämförelsemånaden. Det är den referensmånad som används för att avgöra exempelvis vilka anställda som kan omfattas av korttidspermittering. Det är en förändring jämfört med hur reglerna ser ut i dag och görs så att även personal som har nyanställts under krisen ska kunna omfattas av stödet.

Publicerad: 2021-05-11