Transportstyrelsen beslutar om nya avgifter

Transportstyrelsen meddelade den 25 oktober om förändringar för de olika trafikslagens avgifter. Sjöfarten får endast några få förändringar och bland annat har myndigheten beslutat att införa en ny avgift för utfärdande av certifikat om ansvar för vrak samt en ny kombination av fast och löpande avgift för tillståndsprövning och tillsyn av säkerhetsorganisationer för rederier och fartyg. Transportstyrelsen sänker också avgiften för rapportering av mönstringsuppgifter till sjömansregistret.

-Från Svensk Sjöfarts sida noterar vi att det är få ändringar i Transportstyrelsens avgifter för 2019 inom sjöfartsområdet, vilket vi välkomnar. Att myndigheten arbetar aktivt med sina avgifter är bra och vi är mycket positiva till att myndigheten arbetar kontinuerligt med att hålla nere avgifterna. Sänkningen i kostnaden för rapportering av mönstringsavgifter är ett bra exempel på detta. Även om vi från branschens sida naturligtvis önskar att alla för sjöfarten relevanta avgiftssättande och kostnadsdrivande myndigheter kan öka sin effektivitet och minska avgifterna ytterligare, säger Anders Hermansson, vice VD, Svensk Sjöfart

-Det som oroar oss på sikt är snarare det pressade ekonomiska läget för Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning tillsammans med en finansieringsmodell som gör det svårt för myndigheten att utveckla exempelvis e-lösningar i den takt som efterfrågas av våra medlemmar och samhället i stort. I denna del skulle vi vilja se en rejäl statlig satsning på en fortsatt utveckling där man i ännu högre grad än idag skapar förutsättningar för att förenkla för exempelvis våra medlemmar och för myndigheten självt genom exempelvis digitala lösningar, säger Anders Hermansson.

Publicerad: 2018-10-25