Svensk sjöfart på offensiven

Svenska rederier utökar sin sjöfartsflotta. Det konstaterar Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart, som också uttalade sig den 24 oktober i Dagens industri: ”Trots krisrapporter från den globala rederibranschen i världen, går det bra för den svenska sjöfarten. Just nu har våra medlemsrederier 44 nya fartyg beställda. Värdet på beställningarna uppskattas till mellan 20 och 25 miljarder kronor.”

Wallenius Shipping, en av världens största transportörer av bilar har tillsammans med sina partners beställt nya fartyg med målet att förnya flottan men också att växa ytterligare. Landets största rederikoncern Stena har en nybeställning på fyra Ropaxfärjor med option på ytterligare fyra färjor och Stena Bulk tillsammans med Concordia Maritime har beställt inte mindre än 13 nya tankfartyg för frakt av oljeprodukter och kemikalier. Stena Bulk har och har haft en beredskap för den vikande tankmarknaden under 2017 och 2018 och har anpassat kostymen genom att dra ned på den inhyrda flottan.

Rederi AB Gotland som är landets äldsta passagerarrederi har gjort en historiskt stor satsning och beställt två nya Ropaxfärjor som ska använda LNG, flytande naturgas som bränsle. Rederiet har vunnit upphandlingen med staten om att få fortsätta ansvara för Gotlandstrafiken fram till 2027.

Donsörederierna Furetank och Älvtank beställer ytterligare varsitt LNG-drivet tankfartyg från Kina med leverans under 2018-19. I november 2015 beställde Furetank, Älvtank och Thun Tankers fyra nya kemikalie- och produktankfartyg och nu är det dags igen.

En av vinnarna av IGS, International Green Shipping Summit 2016, Terntank har satsat på en beställning av fyra LNG-drivna tankfartyg, varav två har levererats och de övriga två kommer inom kort.

Den nordeuropeiska kortsjötrafiken, sjötransporter inom Europa, har upplevt en volymtillväxt de senaste åren. Svenska Orient Linien, SOL, fortsätter därför att expandera och lägger till ännu ett RoRo-fartyg till sin flotta. SOL har en ambition att expandera inom sjötransporter för skogsindustrin. Med det nya fartyget ökar SOL sin närvaro på Östersjön och expanderar sitt utbud av tjänster.

Sjöfartstidningen har en sammanställning med samtliga nybeställningar under 2016:

http://www.sjofartstidningen.se/assets/2016/10/svenska_nybyggen_161008_publicering.pdf