Svensk Sjöfart och Åkeriföretagen skriver i Nya Wermlands-Tidningen debatt: Transportstöd till de samhällskritiska färjorna

Störningarna i distributionsledet leder till störningar i produktions- och konsumtionsleden. När färjornas möjlighet att transportera varor minskar påverkas hela samhällsapparaten kraftigt, skriver Rikard Engström och Rickard Gegö i Nya Wermlands-tidningen debatt.

Läs hela debattartikeln här.

Publicerad: 2020-04-09