Svensk Sjöfart m.fl. i Altinget debatt: Vi måste satsa betydligt mer på sjöfartsforskning

Lighthouse, Göteborgs hamn, Svensk Sjöfart, Stena, ABB, Västra Götalandsregionen, Wallenius Marine, Marine Division Alfa Laval och RISE skriver idag i Altinget debatt om vikten av ökad sjöfartsforskning.

Läs hela debattartikeln här.

Publicerad: 2021-04-29