Svensk Sjöfart kommenterar regeringens beslut om nej till ansluta gasterminal i Göteborgs Hamn

Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor, kommenterar i ett antal tidningar regeringens beslut om nej till att ansluta gasterminal i Göteborgs Hamn till stamgasnätet.

– Det är beklagligt att man inte ser fördelarna utifrån ett miljöperspektiv med tanke på den miljö- och hälsoeffekt det ger då det förmodligen är ett av de bästa alternativa bränslen som finns att tillgå idag för sjöfarten, även om det inte är fossilfritt tar det bort svavel, kväve och partikelutsläpp. Målet för sjöfarten är att bli fossilfria och sjöfartens ser LNG som en språngbräda till biogas och det är därför många valt att satsa på detta för att sedan kunna bli helt fossilfria så fort biogas i tillräckliga mängder finns. Detta är dock inte fallet i dagsläget. Vi är dock glada över att se löftet om ökad satsning på biogas och ser fram emot att staten säkerställer produktion som möter efterfrågan för sjöfarten och resten av samhället. För sjöfartens del kommer man förmodligen att tvingas importera LNG till terminalen i Göteborg eller hitta andra alternativa metoder för att bunkra LNG i Göteborg istället för att använda sig av det som redan finns, säger Fredrik Larsson.

Läs några av artiklarna här:

Publicerad: 2019-10-14