Svensk Sjöfart i tidningen Fplus om ny beräkning av miljöskatter

Trafikverket höjer priset på koldioxidutsläpp i sina kalkyler med 700 procent från drygt en till sju kronor, något som Svensk Sjöfarts VD har blivit intervjuad om i en artikel i tidningen Fplus.

– Det är klart att man blir fundersam när man ändrar värderingen med cirka 700 procent samtidigt som en av de stora samhällsfrågorna är om man ska lägga bortåt 300 miljarder på höghastighetsjärnväg och vi ser många andra stora infrastruktursatsningar som är på väg. Man kan konstatera att denna värderingen av koldioxid sticker ut väldigt mycket internationellt där man inte är i närheten av den höga siffran som blir resultatet efter höjningen, säger Rikard Engström till Fplus.

Rikard Engström menar även att det är viktigt att se till helheten vid dessa typer av beslut.

– Rätt eller fel kan jag inte bedöma men jag hävdar bestämt att  man borde tänka bredare och se helhetsperspektivet. Det blir lätt att vi fokuserar på en pusselbit och då missar hela pusslet. Målet är ett hållbart samhälle och då är koldioxid viktigt men det finns dessutom andra faktorer också såsom utsläpp av svavel, kvävedioxider, partiklar men också buller och mikroplaster. Därtill kommer två mycket viktiga parametrar i säkerhetsaspekten och förstås kostnaden för att bygga och underhålla infrastrukturen. Det är viktigt att inte missa helhetsperspektivet när vi lägger hållbarhetspusslet, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2020-09-17