Svensk Sjöfart i SVT om piratattacken av norskt fartyg

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström intervjuades av SVT angående piratattacken på det norska rederiet Uglands fartyg.

Se inslaget här .

Publicerad: 2019-11-04