Svensk Sjöfart i Sveriges Radio P4 om ”Day of the Seafarer”

Fredagen den 25 juni var det Day of the Seafarer, en dag instiftad av FN. I år tutade fartyg kl.12.00 runtom i hela världen för alla ombordanställda som transporterar passagerare mellan och inom länder och ser till att handeln fungerar. Carl Carlsson, säkerhetsansvarig på Svensk Sjöfart, intervjuades i Sveriges Radio om hur sjömännen påverkats under pandemin och vikten av att sjömän runtom i världen får möjlighet att bli vaccinerade.

– Sjömännen, likt andra yrkesgrupper, gör och har gjort en fantastisk insats varje dag, men särskilt under pandemin. Sjömännen måste få vaccinera sig för att kunna resa till och från sina fartyg och hem, säger Carl Carlsson bland annat i intervjun.

Lyssna på hela intervjun här, cirka 2.39 in i programmet.

Publicerad: 2021-06-28