Svensk Sjöfart i Nya Ålandstidningen om aviserade avgiftshöjningar ”En miljonsmäll”

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström intervjuas av Nya Ålandstidningen med anledning av Sjöfartsverkets aviserade avgiftshöjningar.

– Jag tycker svenska regeringen borde skicka blomma och tack till Finland för att transportflödena över Östersjön fungerat så bra som de gjort och gör under pandemin, säger Rikard Engström bland annat i artikeln.

Tidigare har både stora delar av den svenska industrisektorn och sjöfartssektorn skrivit ett brev till Sjöfartsverket och vädjat om att myndigheten inte ska höja sina avgifter samtidigt som man önskar att den svenska regeringen ska förstå problematiken och höja anslagen till Sjöfartsverket.

Läs mer i Nya Ålandstidningen här.

Publicerad: 2021-04-12