Svensk Sjöfart i DN om Ukrainafrågan

Sjöfarten påverkas starkt av kriget i Ukraina. I Dagens Nyheter intervjuas bland annat Anders Hermansson, tf VD Svensk Sjöfart, och Svensk Sjöfarts medlemmar Thun och Furetank om konsekvenserna för sjömän.

Läs hela artikeln här. 

Publicerad: 2022-03-18