Svensk Sjöfart i DI Debatt: Sänk sjöfartsavgifterna!

Sjöfartsverket finansieras till övervägande delar med avgifter, och dessa har höjts. Men ju dyrare det blir att använda sjötransporter desto svårare blir det att klara miljömålen, konstaterar Rikard Engström, Svensk Sjöfart, och Bo Erik Pers, VD, Jernkontoret, i DI debatt.

Sveriges beroende av sjöfart kan inte överdrivas. Mellan 85 och 90 procent av allt gods som når och lämnar Sverige transporteras någon gång på sjön.

Mer än dubbelt så många som SJ:s resenärer reser med färjor till, från och inom Sverige.

Dessutom finns det en tydligt uttalad politisk ambition om att lyfta ytterligare gods från vägarna till sjön i syfte att nå samhällets miljö- och klimatmål.

Statliga Sjöfartsverket är ett politiskt verktyg för att främja sjöfarten men har som affärsverk samtidigt så omfattande ekonomiska krav på sig att man tvingas agera på ett sätt som går på tvärs mot andra samhällsmål.

Detta har skapat en svår målkonflikt. Vi vill därför att statsminister Stefan Löfven klargör om det är samhällets övergripande mål eller de ekonomiska kraven på Sjöfartsverket som ska vara styrande för myndighetens verksamhet.

Läs hela debattartikeln här.

Publicerad: 2019-06-03