Svensk Sjöfart i Dagens Industri: Regeringen måste agera gällande Sjöfartsverkets verksamhet och finansiering

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström intervjuas i Dagens Industri med anledning av att Sjöfartsverkets styrelse beslutat att skjuta på avgiftshöjningar för sjöfarten till den 1 september.

– Jag ser det som en delseger att man inte höjer som planerat från 1 maj. Det är bra för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Samtidigt är det fortsatt helt orimligt att avgifterna för sjöfarten och därmed kostnaderna för näringslivet i övrigt höjs mitt under en pandemi, även om det blir några månader senare, säger Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart bland annat till Dagens Industri.

Läs hela artikeln här.

Publicerad: 2021-02-24