Svensk Sjöfart i Ålands sjöfart

I senaste numret av Ålands sjöfart kan du läsa en krönika med fokus på rekrytering och kompetensförsörjning med Christina Palmén, ansvarig för säkerhets- och miljöfrågor på Svensk Sjöfart.

– För att få mer sjöfart och fler människor som jobbar inom sjöfartsbranschen är det helt avgörande att alla aktörer nu drar åt samma håll för att skapa och marknadsföra arbetsplatser. Långsiktighet och stabilitet är avgörande förutsättningar, därför måste exempelvis regelmässiga hinder som skapar osäkerhet undanröjas. Sjöfarten som arbetsplats ska kännas självklart, skriver Christina Palmén i Ålands sjöfart.

Publicerad: 2019-10-10