Svensk Sjöfart deltar i nytt forskningsprojekt för ökad säkerhet inom Roro-sjöfarten

Att lasten kan surras på ett säkert och effektivt sätt är centralt och det pågår ett internationellt arbete för att utveckla nya regelverk för surrningen. För att Sverige ska kunna bidra till att funktionsbaserade regler utvecklas utifrån kunskap och fakta har Svensk Sjöfart tillsammans med flera andra aktörer startat ett projekt med fokus på surrningsutrustning för fordon.

Förutom ett flertal rederier genom Svensk Sjöfart, deltar även MariTerm, Stena Line AB, Forankra AB och RISE i projektet som beviljats 365 000 kronor från Trafikverket och som kommer att pågå till och med 2021.

– Målet är att beslutsfattare ska kunna ta beslut som syftar till faktisk ökad säkerhet; oavsett det är alltså målet som är fokus och inte hur något görs. Detta brukar kallas för funktionsbaserade regler och är något som blivit allt vanligare. För att undersöka hur detta kan appliceras på frågan om surrning av fordon ombord på fartyg kommer vi i projektet att titta på hur behoven ser ut just inom detta område. I projektet kommer forskare att se på hur vetenskapligt baserade underlag och testmetoder kan användas för nya regler; men vi kommer även utveckla och sprida beslutsunderlag och analysera förhållanden mellan identifierade behov och förutsättning samt framtida behov i förhållande till standardiseringsarbetet, säger Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor på Svensk Sjöfart.

Tidigare har få projekt handlar om just regelutveckling och förhoppningen är att man ska kunna se nyttan projektet för att kunna genomföra liknande projekt även i framtiden.

– Det finns ett stort behov av att se på hur man kan förändra regler och ofta har liknande projekt inte blivit beviljade trots att det ofta är där problemet ligger och kanske inte i själva tekniken. Vi är därför mycket glada över att detta projekt nu kommer att genomföras och förhoppningen är att projektet leder till förbättrade regler både i Sverige och globalt, säger Suzanne Green.

Publicerad: 2020-05-26