Svensk-finsk konferens om grön och smart sjöfart den 20 november

Fairway Forward, ett nytt samarbete mellan finska och svenska maritima kluster, välkomnar dig till en dag där vi tar steg framåt mot en grön och smart sjöfart. Målet med konferensen är att sprida kunskap och best practice samt främja samarbete mellan det finska och svenska maritima klustret. Programmet kommer att innehålla exempel på best practice från varje land och en paneldiskussion med ledande branschledare och politiker. Välkommen till nätverk med politiker, industri, akademi och myndigheter!

Läs mer och anmäl dig här.

Publicerad: 2019-10-16