Fartyg tutar för den samhällsviktiga ombordpersonalen

Den 1 maj kl.12.00 signalerar sjöfarten över hela världen för att uppmärksamma alla de 1,6 miljoner sjömän som för tillfället arbetar ombord för att transportera samhällsviktiga varor som bland annat mediciner, bränslen och mat.

– Utan ombordpersonalen står sjöfarten stilla och vi är stolta över att sjöfarten trots denna kris levererar de förnödenheter som samhället behöver och det vore omöjligt utan ombordpersonalen. I Sverige arbetar idag ca 10 000 personer ombord och 100 000 i den hela svenska sjöfartssektorn, men på grund av covid-19 har minst 4500 personer inom sjöfarten tvingats till varsel, permitteringar eller uppsägningar. Den 1 maj vill hela den internationella sjöfarten både hylla de som arbetar inom sjöfarten, men också trycka på politiken då sjöfarten för tillfället blöder och vi är i enormt behov av transportstöd för att kunna fortsätta genomföra de samhällsviktiga sjötransporter som äger rum även i framtiden, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2020-04-30