Sjöfarten svårt att ta del av omställningsstöd – efterfrågar korttidspermittering

Under fredagen presenterade regeringen en återaktivering av coronastöd till företag, till följd av den ökande smittspridningen. Bland annat föreslås att omställningsstödet återkommer för december. Stöden är dock utformade så att stora delar av sjöfarten inte kan ta del av dem, något som oroar branschorganisationen Svensk Sjöfart som efterfrågar ytterligare åtgärder såsom korttidspermitteringar för särskilt hårt drabbade branscher.

– Ca 90 procent av Sveriges import och export går sjövägen och det är därför en mycket viktig bransch för Sverige. Framförallt färjesjöfarten har drabbats hårt under hela coronapandemin, bland annat på grund av rekommendationer om minskat resande. När en tredje våg nu återigen påverkar resandet drabbas sjöfarten hårt. Det är bra att omställningsstödet återkommer, men det är viktigt att det funkar även för rederier. Vi vet att exempelvis korttidspermitteringar är en stödform som har varit viktig för hårt drabbade företag. Passagerartrafiken till och från Sverige är ett sådant område som drabbats mycket hårt av olika typer av restriktioner mellan länder, säger Anders Hermansson, tf. VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2021-12-20