Sjöfarten står för 90 procent av transporterna – men inga satsningar i vårbudgeten

Idag presenteras regeringens vårändringsbudget med en omfattning på cirka 45 miljarder kronor. Satsningar sker bland annat för coronapandemin och åtgärder för att minska pandemins effekter på samhället, men också på en grön ekonomisk återstart. Bland annat får godstransporter på järnväg en miljökompensation som regeringen menar kan bidra till överflyttning från väg till järnväg. Dock saknas sjöfarten, som transporterar 90 procent av all import och export och cirka 30 miljoner passagerare ett vanligt år, i budgeten trots regeringens parallella överflyttningsambition till sjöfarten.  Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström är kritisk till att en så samhällsviktig del saknas i budgeten.

– Det är klokt att i detta läge prioritera vård, vaccination och jobb. Vad som glöms bort är tyvärr att transporter krävs för att kunna producera och sälja varor inom och utom Sverige. Regeringen har tidigare uttalat en ambition om att använda sjöfarten i högre utsträckning och även verka för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart, men detta visas inte på något sätt i vårbudgeten. Exempelvis kompenseras inte ens konkursmässiga Sjöfartsverket för det faktum att man inte kan dra ned på utgifterna när intäkterna minskat kraftigt under pandemin. Myndigheten behöver därför höja farleds- och lotsavgifterna drastiskt från den 1 september, något som kommer drabba sjöfarten och slutändan industrin och besöksnäringen. Satsningen som behövs skulle varit blygsam del av budgetens totala omfattning, säger Rikard Engström.

För att industrins konkurrenskraft ska kunna stärkas föreslår Svensk Sjöfart bland annat att anslagen till Sjöfartsverket höjs.

– Den största förhoppningen är att vi får se åtgärder som stärker sjöfartens konkurrenskraft redan i infrastrukturpropositionen. Framöver hoppas vi att regeringen lyssnar till industrin, lyssnar till Sjöfartsverket och lyssnar till den maritima näringen och därmed exempelvis ger Sjöfartsverket anslag i en ändringsbudget och presenterar åtgärder för att stärka förutsättningarna för svenska rederier så man kan verka för att svensk konkurrenskraft stärks, säger Rikard Engström.

Läs mer.

Publicerad: 2021-04-15