Sjöfarten efterfrågar satsningar i vårändringsbudgeten

Regeringen har presenterat den del i vårändringsbudgeten som handlar om klimatsmarta transporter. Flera satsningar görs på kollektivtrafiken som riktat stöd på kollektivtrafiken. Regeringen skriver även i ett pressmeddelande att man avser att öka överflyttningen av transporter från väg till järnväg genom att miljökompensationen förstärks med ytterligare 150 miljoner kronor årligen under 2021–2025.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att man saknar sjöfarten i förslaget som presenteras och efterfrågar bland annat ökade anslag till Sjöfartsverket för att kompensera för de effekter coronapandemin haft.

– Det är förvånande att regeringen inte presenterar någon satsning på sjöfarten i sammanhanget. Godstransportstrategi och en uttalad ambition om att använda den kapacitetsstarka sjöfarten tycks vara helt bortglömd. Min förhoppning är att man när man presenterar helheten nästa vecka ska visa att man har förstått att transportsystemet är just ett system. Inte minst vore det förstås lämpligt att ge Sjöfartsverket ett ökat anslag som kompensation för fortsatt pandemieffekt på ekonomin. I nuläget har myndigheten aviserat höjningar av farledsavgifter med 4,3 procent och lotsavgifter med 10 procent från 1 september om man inte får ökat stöd. Nu gäller det att regeringen levererar och lever upp till ambitionerna man har gällande hållbarhet och konkurrenskraft, säger Rikard Engström VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2021-04-09