Sjöfacken mobiliserar för politisk handling

Idag lanserar Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen ett upprop för att regering och riksdag omgående ska bredda sjöfartsstödet och reducera avgifter för att på kort och lång sikt rädda den svenska sjöfarten, detta skriver parterna i ett pressmeddelande.

– Den svenska sjöfartsbranschen står enig, fack och arbetsgivare har tillsammans lagt fram förslag till politiker på hur vi kan bevara och försvara den livsviktiga sjöfarten som befinner sig i en djup kris. Vi möts av politiker som nickar och säger bra, men som inte gör något. Nu samlar vi in namn för att skapa tryck i frågan. Läget är akut, det är dags att gå från ord till handling, säger Kenny Reinhold ordförande Seko sjöfolk.

Svensk Sjöfarts VD, Rikard Engström är en av dem som har skrivit på uppropet.

– Sjöfarten är aortan i det livsviktiga blodomlopp som transporterna utgör i det moderna samhället. Sjöfarten transporterar cirka 30 miljoner passagerare till, från och inom Sverige på ett bekvämt och klimatsmart sätt. Närmre 90 % av våra varor transporteras vattenvägen. Jag skriver på för att sjöfarten ska kunna fortsätta bidra till AB Sveriges sysselsättning och konkurrenskraft, säger Rikard Engström.

Skriv på uppropet här.

Publicerad: 2020-05-26