Säkerhet på fartyg i fokus

Svensk Sjöfart har tagit del av Dagens Nyheters artikel om säkerheten på fartyg där Svensk Sjöfart också intervjuats.

– Vi tycker det är bra att säkerheten på fartyg diskuteras. Sjöfarten har ett bra system för tillsyn över hela världen, vilket vi nu ser bevis på. Detta är i grunden viktigt och bra. Artikeln antyder att säkerheten på svenska fartyg skulle ha blivit sämre. Detta stämmer dock inte. Det som dock stämmer är att Sverige som stat tappat i säkerhetsrankning Paris MoU:s lista och detta beror till största delen på att Sverige sedan länge inte förnyat sin flotta som andra länder och att vi därmed har en liten flotta. Genom det får varje anmärkning ett stort genomslag i statistiken. Svenska rederiers kontrollerade tonnage är fortsatt världsledande inte bara på säkerhet utan också miljö och social hållbarhet, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

 

Publicerad: 2018-08-22