Riksrevisionen granskar Svenska Skeppshypotek

Riksrevisionen har granskat Svenska Skeppshypotek under 2019 och den 10 december släppte man sin granskningsrapport. Svenska Skeppshypotek är en central aktör inom den svenska maritima näringen genom att man, sedan 1929, möjliggör en utveckling och föryngring av den svenska handelsflottans. Inte minst är det av stor betydelse för mindre och medelstora rederiers möjlighet att erhålla finansiering på marknadsmässiga grunder.

– Det gläder mig att Riksrevisionen i sin granskning av hypoteket förstått att många rederier inte har någon alternativ finansieringskälla för sina hållbarhetssatsningar säger Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström. Affärsbankerna har sedan ett tiotal år gett upp denna nischmarknad. Riksrevisionen har förstått den helt avgörande roll och funktion som Skeppshypotek har för att vi ska nå en mer hållbar sjöfart vilket är bra. Vid eventuella förändringar i t ex verksamhetsformen, som är en av de punkter som Riksrevisionen tar upp, är det viktigt att man gör dessa mot beaktande av att funktionen inte äventyras. Det skulle vara förödande för rederierna och våra möjligheter att nå de nationella och internationella målen avseende ett hållbart transportsystem.

– Idag ligger många av de svenska rederierna som gör satsningar med finansiering från Skeppshypotek i den absoluta framkanten av världshandelsflottan. Eftersom det nu lackar mot jul kan jag också kosta på mig en önskan. Den är att regeringen gör som i våra omgivande länder och skapar näringspolitiska möjligheter för att just denna typ av fartyg, nya med god arbetsmiljö, hög säkerhet och mycket god prestanda avseende minimal miljö- och klimatpåverkan per default flaggar svenskt. Det skulle göra att den maritima näringen i Sverige tar steget mot att bli en internationell spelare av rang där omvärlden ser att det inte bara är rederierna utan också regeringen som har höga ambitioner, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2019-12-13