Riksdagspolitiker föreslår sammanslagning av Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Trafikverket

Den moderata riksdagspolitikern Boriana Åberg har tidigare föreslagit att frågan om en sammanslagning av Trafikverket och Sjöfartsverket utreds och nu lyfts frågan återigen. Hampus Hagman (KD) har gett förslaget att en utredning ska genomföras om de statliga trafikmyndigheterna bör slås samman. I motionen föreslås det också att huvudkontoret förläggs till Västsverige.

-Det är viktigt att sjöfarten har goda förutsättningar i Sverige. Politiken har mål om en ökad användning av sjöfart – men Sjöfartsverkets myndighetsform och det stigande avgiftsuttagandet från branschen riskerar att motverka detta. Det finns en stor potential i sjöfarten som kan användas om den får rätt förutsättningar. Jag tycker därför att det är lämpligt att utreda för- och nackdelar med att samla de statliga trafikverksamheterna i en myndighet. Men det viktigaste är att sjöfartens möjligheter att växa och samtidigt bidra till de politiska målen tas till vara på bästa sätt, säger Hampus Hagman.

Läs motionen i sin helhet här.

Publicerad: 2018-11-21