Preem viktiga för sjöfartens möjlighet att uppnå FN:s regelverk

Förra veckan har protester och blockader av Preems raffinaderi i Lysekil ägt rum och demonstranter har blockerat farleden. Anledningarna till demonstrationerna är Preems planer att utveckla raffinaderiet, planer som mark- och miljödomstolen har sagt ja till och som branschorganisationen Svensk Sjöfart ser som viktiga för att sjöfarten ska kunna minska sina utsläpp och uppfylla FN:s miljö- och klimatmål i närtid.

– Sjöfarten transporterar i dagsläget cirka 90 procent av alla varor till och från Sverige och för sjöfarten är det viktigt att Sverige har en stabil raffinaderikapacitet. Branschen styrs av globala klimatmål och regelverk från FN:s sjöfartsorganisation IMO. IMO:s regelverk sätter exempelvis upp ett tak för hur mycket kväve och svavel som fartyg får släppa ut. För att uppfylla svavelreglerna finns det i dagsläget några få alternativ att tillgå i tillräckligt stora mängder; till dem hör lågsvavlig olja, biodiesel och skrubbers. Flera av Svensk Sjöfarts medlemmar testar även andra typer av framdrivningsmedel såsom vind, metanol och batterier, men lågsvavlig olja, biodiesel och skrubbers är idag de enda realistiska alternativen till tjockolja för sjöfarten globalt och utan Preems möjligheter att driva utvecklingen framåt riskerar stora delar av sjöfarten att hänvisas till betydligt sämre alternativ, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

– Lågsvavlig olja eller biodiesel är inte slutmålet för sjöfarten som har en vision om nollutsläpp 2050; men det är ett av de få realistiska alternativen just nu för att minska svavelutsläppen. Det finns helt enkelt en stor brist på bränslen som är bättre i dagsläget och vi förordar att man möjliggör de bästa alternativen som finns just nu och som dessutom möjliggör att redare kan uppfylla de krav och regler som finns från FN. Utan Preems arbete för hållbarare bränsle blir det mycket svårt för sjöfarten att uppfylla FN:s miljö och klimatmål. Att Greenpeace protesterar mot Preems utbyggnad tyder på att man inte förstått vad alternativet är, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2020-09-15