Positivt möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth

Parterna i Blå Tillväxt, Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart, Kenny Reinhold, Seko Sjöfolk och Mikael Huss, Sjöbefälsföreningen samt Svensk Sjöfarts ordförande, Ragnar Johansson, träffade den 18 september infrastrukturminister Tomas Eneroth för att diskutera sjöfartens potential för att nå det hållbara samhället.

– Mötet med ministern var mycket positivt och vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog. Vi diskuterade bland annat nettomodellen, tonnageskatten, nyttan med svensk flagg och isbrytningen, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Blå tillväxt lämnade under mötet över ett brev gällande parternas och Skeppsmäklarföreningens oro över Sjöfartsverkets avsikt att höja farleds- och lotsavgifterna med 9 % från årsskiftet.

I brevet uppmanar Blå tillväxt till följande:

  • Återgå till den totala nivå som farleds- och lotsavgifterna hade år 2016. Svenskt näringslivs konkurrenskraft hämmas kraftigt av pålagan om ytterligare 200 miljoner kronor per år. Säkerställ att en ny intäktsneutral avgiftsmodell blir tydligt miljöstyrande.
  • Förändra förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhet. Sjöfartsverket måste enligt Regeringen ha en budget i balans. Vi vill att man utreder Sjöfartsverkets förutsättningar att bedriva effektiv sjöinfrastruktur utifrån ett målfokus. Är det inte lämpligt att staten är med och ger förutsättningar för att uppfylla sina egna mål om att föra över mer gods från väg till sjö? Är det statliga anslaget tillräckligt omfattande för att nå målen om ökad sjöfart?

Brev från Blå Tillväxt & Skeppsmäklarföreningen till infrastrukturministern

Publicerad:2017-09-19