POLITIKER PRATAR SJÖFART (4) – Hur hänger egentligen sjöfart och försvarsfrågor ihop?

Hur hänger egentligen sjöfart och försvarsfrågor ihop? Detta och mycket mer frågade vi Åsa Lindestam (S) som är vice ordförande i försvarsutskottet.

Lyssna eller läs vad hon svarade nedan.


Hur ser du att sjöfart och försvarsfrågor hänger ihop?

– Till väldigt stor del måste jag säga. Jag sitter i försvarsberedningen och vi pratar en hel del om kommunikationerna och hur vi ska klara av ett försämrat säkerhetsläge. Och hur vi i så fall ska kunna försörja, och det är inte bara vatten och livsmedel utan också drivmedel och allt runt detta. Vi har en hel del frågetecken än på hur vi ska lösa det. Men vi har tagit ett par steg på vägen för att klara av de här delarna, säger Åsa Lindestam.

 

Hur ser du på behovet av nya isbrytare och hur skall vi klara av investeringen?

– Investeringen kan vara en svår sak, men vi har ett behov i Sverige av isbrytare eftersom vi ligger på den delen av jorden som ändå har is på vintern. Och det är klart att vi måste klara av att ha isbrytare. Men sedan det förslag jag fick nu om att vi kan jobba ihop med Försvarsmakten, men då måste det till att försvarsmaktens intresse kommer med. Det är en fråga som man kan lyfta ytterligare.

 

Hur ser ni i försvarsutskottet på utvecklingen att svenskflaggade fartyg minskat under de senaste åren?

– Från försvarsutskottet ingenting än så länge, men däremot i försvarsberedningen behöver vi se hur man ska lösa det. Det är precis som du säger att man skulle behöva fler fartyg. Och säkerligen om det blir ett mer osäkert läge. Vi pratar mycket om K-företag, som man tidigare haft, och hur man ska lösa det med transporter både till land och till sjöss. Och det här är en sak som vi måste sätta ner foten och komma till rätta med. Men jag har inte lösningen idag hur det ska gå till. Men vi måste träffas många gånger med många olika parter och förstå bekymret och hur vi ska komma tillrätta med det. Vi kommer att leverera någon form av svar, men det kan också vara att det här måste utredas ytterligare för frågan är väldigt svår, säger Åsa Lindestam.

 

Publicerad: 2018-09-04