Översyn av Svenska Skeppshypotek klar – bokstavsutredare föreslås

Nu har det beslutats att en bokstavsutredare ska se över verksamhetsformen för Svenska Skeppshypotek, detta skriver Regeringen i ett pressmeddelande. Johan Schelin har utsetts till utredare och uppdraget ska redovisas senast den 10 maj 2022.

Precis som Regeringen menar Svensk Sjöfart att Svenska Skeppshypotekskassan fyller en viktig funktion, men önskar också att regeringen tar tillfället i akt att undersöka hur Sverige kan säkerställa att skeppsfinansieringen bidrar till och möjliggör den gröna omställningen.

– Svenska Skeppshypotek svarar för en viktig funktion för  svenska rederier genom att de på marknadsmässiga grunder tillhandhåller finansiering för investeringar i fartyg. Svensk Sjöfart välkomnar den beslutade översynen då Riksrevisionen pekat på några områden som bör ses över. Att det även framgent finns möjligheter till fartygsfinansiering genom Svenska Skeppshypotek är oerhört viktigt för svenska rederier. Svensk sjöfart skulle även vilja understryka vikten av att den aktuella utredningen även tittar på vilka åtgärder som behövs för att säkerställa att vi har en skeppsfinansiering som bidrar till och möjliggör den gröna omställningen, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2021-05-06