Östersjön och Nordsjön får sannolikt NECA-status från 2021

Sjöfartstidningen: Ett förslag har lämnats in till IMO från Östersjöländerna och Nordsjöländerna om att Östersjön och Nordsjön blir NECA, utsläppskontrollområden för kväveoxider, från år 2021. Förslaget kommer att läggas fram på FN:s internationella sjöfartsorganisation, IMO:s kommitté för begränsning av utsläpp från fartyg, MEPC 70, i oktober.

Förslaget innebär också att NOx Tier III-kraven tillämpas på nybyggda fartyg kölsträckta från och med den 1 januari 2021.

– Området som det här kommer att täcka är samma som SECA*, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljöfrågor på Föreningen Svensk Sjöfart, till Sjöfartstidningen.

Inte retroaktivt

Kravet sätts genom Marpol som är ett internationellt regelverk. Fredrik Larsson säger att det inte är samma dramatik i luften som inför SECA. Fungerande teknik för att avlägsna NOx ur avgaserna existerar och utvecklingen går snabbt framåt även inom detta område.

– En del av den tidigare oron har gällt om det ska gälla retroaktivt på existerande fartyg, men så är det alltså inte. Det som oroar oss är snarare att vi återigen får ett striktare regelverk i Östersjön och Nordsjön. Om vi hade fått det åtminstone i hela EU så hade det varit bra för miljön och inte fått en negativ inverkan på Sveriges konkurrenskraft.

Många fartyg

För närvarande krävs någon typ av påhängsutrustning för att klara de kommande NOx-kraven.

– Åtminstone till större maskiner behövs antingen en katalysator eller något liknande, men vi får vara tacksamma att vi har nästan fem års varsel, säger Fredrik Larsson.

Samtidigt påpekar han att väldigt många fartyg och båtar kommer att beröras av de nya bestämmelserna.

– De här reglerna gäller alla nybyggda fartyg med motorer med över 130 kW. Det kommer att beröra väldigt många fler fartyg än normalt när vi pratat IMO-regler.

*Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen utgör ett svavelkontrollområde (SECA)

Utsläppskontrollområde (Emission Control Area, ECA) är ett område till sjöss där man beslutat om obligatoriska metoder för att minska fartygsgenererade luftutsläpp av NOx, SOx och partiklar. Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen är ett svavelkontrollområde (SECA). I Nordamerika och Karibien finns ett utsläppskontrollområde som gäller för både svavel och kväve. Kartan nedanför visar SECA-området för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen.

SECA-områden tillåter regelverket en svavelhalt på 1,00 viktprocent i det bränsle som används ombord. År 2015 skärps detta krav till max 0,10 viktprocent svavel i bränslet.