Ny studie visar hur sjöfarten påverkats av covid-19

En ny studie från den europeiska redareföreningen, ECSA, visar att sjöfarten påverkats mycket negativt av coronakrisen.

Läs hela studien här.

Publicerad: 2020-05-20