Ny rapport om återstarten för näringslivet

Svenskt Näringslivs senaste rapport om återstarten för näringslivet efter corona. Bland annat lyfter rapporten vikten av fungerande transporter.

– Andra länder kommer att genomföra reformer som stärker deras näringslivs konkurrenskraft. Om den globala konkurrensen var tuff före pandemin, kommer den att bli än tuffare efter, säger Jan-Olof Jacke i ett pressmeddelande. Vårt reformarbete måste börja nu.

– Vi är eniga med Svenskt Näringslivs konstaterande att företagen är, och kommer att vara, en avgörande resurs för att vi ska kunna få till en grön återstart som gör att svensk konkurrenskraft vinner mark. Funktionen inom transportnäringen, för gods och passagerare, är avgörande för att få bukt med arbetslösheten inom industrin, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

– Inom sjöfarten där vi ser att svenska rederier ligger i den absoluta framkanten avseende arbete med alla hållbarhetsfrågor är det viktigt att säkerställa att vi försvarar vår position. Inte bara för de svenska rederiernas och det svenska näringslivets skull utan också för att svenska innovationer och beteenden som leder till ett grönare samhälle ska kunna inspirera andra att utveckla sjöfarten globalt sett så att utsläppen minskar. Sverige kan vara en katalysator när världsekonomin startar om men då är det viktigt att förutsättningarna läggs på plats skyndsamt inte minst rörande investeringsklimatet för hållbarhetssatsningar och forskningssatsningar där manegen är implementeringsvänligt krattad, säger Rikard Engström.

Läs hela rapporten här.

Publicerad: 2020-06-23