Nordiska toppmöten visade på enighet

Svensk Sjöfart har varit värd för ett möten med de nordiska redarföreningarnas VD:ar och ordföranden. De danska, finska och norska redarföreningarna fick den här gången besöka Göteborg för att diskutera gemensamma sjöfartsfrågor.

– Under mötena hade vi innehållsrika diskussioner kring frågor såsom Kinas nya konkurrenslagar, förändringarna i NIS-direktivet, maritim policy och svaveldirektivet. I merparten av frågorna är vi helt eniga och kan ge stöd till varandras arbete, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Mötet följdes sedan upp några dagar senare av ett nordiskt möte i Köpenhamn där redarföreningarna träffade de olika departement i Norge, Danmark, Finland och Sverige.

– Vi diskuterade gemensamma frågor såsom Brexit och frihandelsfrågor. Det är tydligt att det nordiska samarbetet blir allt viktigare då omvärlden blir mer osäker, säger Pia Berglund som deltog på mötet.

 

Publicerad: 2018-09-21