Möte om digitalisering, automatisering och autonom sjöfart på Näringsdepartementet

Frågan om autonom sjöfart stod på agendan när Näringsdepartementet arrangerade ett möte för sjöfartsbranschen. Cirka 60 personer deltog, däribland representanter från Stena och Wallenius samt Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström och Christina Palmén som arbetar med säkerhets- och miljöfrågor på Svensk Sjöfart.

– Det är positivt sjöfartens aktörer bjuds in till samtal. Det är en mycket angelägen fråga som vi följer noga. Svenska rederier är världsledande i teknikutveckling och det ska bli spännande att se vad som sker med frågan framöver. Flera personer i publiken strök under att automatiserad sjöfart är en del i ett effektiviseringsarbete som pågått under alla år och fortsätter göra så. Kanske är begreppet smartare sjöfart mer talande för vad det handlar om. Vi ser framöver mycket fram emot fortsatta samtal i den här frågan, säger Christina Palmén som arbetar med säkerhets- och miljöfrågor på Svensk Sjöfart.

Inom IMO kommer Sverige att ha en viktig roll då Sverige är ordförande i MASS (Maritime Autonomous Surface Ships) arbetsgruppen och Henrik Tunfors, Transportstyrelsen, är ordförande i arbetsgruppen på IMO.

– Transportstyrelsen har inrättat ett internt råd och har planer på en extern referensgrupp. De som önskar får gärna ge inspel. Det kommer att behövas från flera aktörer för att utreda begränsningar och inte hindra utvecklingen, säger Henrik Tunfors.

Harry Robertsson, Teknisk Direktör Stena Teknik, kommenterade att det är viktigt att Sverige som land har kompetens och kan ställa krav.

– Sverige ska inte vänta på att IMO blir klara med sina regler utan fortsätta att arbeta med tekniksidan för att på så sätt utveckla effektiva system som inte begränsas av det som diskuteras på regelsidan. För Stena är säkerhet och beslutsstödsystem för besättningen i fokus i arbetet med frågan, säger Harry Robertsson, Stena Teknik.

Statssekreterare Mattias Landgren underströk under mötet att fokus är teknikutveckling och att det för Sverige är ett vinnande koncept att samla aktörer för att arbeta tillsammans. Han lyfte även att Sverige ska konkurrera med teknologi och smarta lösningar.

Ytterligare talar var bland annat Jens-Olof Lindh, Saab Kockums, Jens Lanvin, och Tomas Engholm, kommunikationschef på Näringsdepartementet.

Jens-Olof Lindh gav en presentation om tekniska perspektiv som ytterligare inspel för eftermiddagens diskussioner. Lindh lyfte bland annat att navigeringskomplexitet är något man bör se närmare på och att informationsanalys är centralt. Med autonom sjöfart ser han snarare möjligheter med små farkoster. På säkerhetssidan är det viktigt att förstå relationen mellan kontroll och koordination.

Omvärlds- och framtidsanalytiker Jens Lanvin gav en inspirerande presentation om innovation. Lanvin underströk att ledarskap och strukturer är viktigt för att skapa kreativitet och mod. Han poängterade att området är brett och att alla strukturer påverkas.

Tomas Engholm, kommunikationschef på Näringsdepartementet, höll i de efterföljande diskussionerna där närvarande aktörer gav flertalet inspel och uppmaningar för det fortsatta arbetet med frågan.

Publicerad: 2018-08-29