Möjlighet att söka forskningsmedel

För närvarande håller Trafikverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen på med en utvärdering av den så kallade forsknings- och innovationsportfölj som bla ZVT finansieras genom. ZVT är också ett av de projekt man ser över utifrån perspektivet om verksamheten där är förenlig med Trafikverkets uppdrag inom forskningsområdet. Det innebär att ZVT för närvarande går på sparlåga.

Emellertid poängterar Trafikverket att man fortsatt är mycket intresserad av att finansiera sjöfartsrelaterad forskning inom portföljen. Den innefattar för året ca 60 miljoner kronor (55 enligt regleringsbrevet men i praktiken blir det totalt ca 60). Ungefär 10 av dessa är inte intecknade ännu varför vi vill uppmana våra medlemmar att söka om ni har något lämpligt projekt, antingen sådant som ni i normalfallet hade tagit via ZVT eller ett mer fristående projekt. Notera att det absolut inte är en nackdel att poängtera att projektet har en koppling till ZVT.

Vi vill också betona att Trafikverkets utvärdering av ZVT inte alls kopplas till att man skulle ha anledning att vara missnöjd med utfallet utan rör sig enbart om formaliteten om det är förenligt med Trafikverkets uppdrag eller inte!

Det inte finns något speciellt datum då man kan söka medel utan det går att göra när som helst. Dock är medlen begränsade. Lämna en intresseanmälan här.

Man kan med fördel bolla FoI-idén med Sjöfartsverket. Kontakta då Joakim Kalantari som är portföljledare, e-mail: offentliga.foimedel@sjofartsverket.se telefon: 010 478 64 14