Miljömålsberedningen ska analysera och föreslå etappmål för sjöfartens klimatpåverkan

Regeringen har gett miljömålsberedningen ett tilläggsuppdrag att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion i syfte att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt och flera av förslagen berör sjöfarten. Bland annat ska Miljömålsberedningen utifrån en analys av sjöfartens klimatpåverkan och möjligheter till utsläppsminskningar ge förslag på möjliga etappmål för sjöfartens klimatpåverkan. De konsumtionsbaserade utsläppen kommer att vara i fokus för analyserna och bland annat hur sjöfarten och offentlig upphandling kan bidra till att uppnå miljö- och klimatmål. Senaste den 31 januari 2022 ska Miljömålsberedningen redovisa vad de kommit fram till.

Fredrik Larsson som är ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart menar att den svenska sjöfarten arbetar intensivt med klimat- och miljöåtgärder och ser fram emot Miljömålsberedningens arbete.

– Svensk Sjöfart har sedan länge en högt ställd vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten. Vi ser fram emot att se vad Miljömålsberedningen kommer att ta fram och är gärna med i diskussionen. I sjöfartens färdplan för fossilfri konkurrenskraft pekar vi bland annat på att det är viktigt med just offentlig upphandling för att öka konkurrensfördelarna för hållbara alternativ. För att lyckas bör man gynna early movers, alltså de aktörer som går före i utvecklingen, och det ska bli intressant att se hur det diskuteras i Miljömålberedningens analys, säger Fredrik Larsson.

Läs hela tilläggsuppdraget här.

Publicerad: 2020-10-27