M, KD och SD vill se att sjöfartens orimliga skattevillkor ändras

Boriana Åberg (M), Hampus Hagman (KD) och Eric Westroth (SD) skriver i Sjöfartstidningen om sjöfolket och sjöfarten hamnat i en orimlig skattesituation till följd av en ny tolkning av skattelagstiftningen – något som bör förändras.

Svensk Sjöfarts vice VD Anders Hermansson menar att det är helt nödvändigt att en förändring sker.

– Att våra skattesystem är rättssäkra och konstruerade på ett sådant sätt att de blir förutsägbara borde vara helt självklart. För både rederier och deras anställda är detta särskilt tydligt eftersom man arbetar ombord på fartyg som går mellan olika länder eller för den delen om ett fartyg väntar på last. Som riksdagsledamöterna Boriana Åberg, Hampus Hagman och Eric Westeroth mycket riktigt påpekar i dagens debattartikel i Sjöfartstidningen behövs åtgärder för att säkerställa att svenska ombordanställda på utländska fartyg inte kommer i kläm och att svenska rederier kan anställa svenska sjömän också på fartyg flaggade i andra nordiska länder. I grund och botten visar detta på behovet av att ta ett bredare grepp kring sjöfartens skattefrågor och säkerställa att vi har konkurrenskraftiga regler både för rederier och förutsägbara villkor för ombordanställda. Min förhoppning är att initiativ till en sådan översyn tas skyndsamt, så att vi kan komma vidare i arbetet med att stärka den svenska flaggen och förbättra förutsättningarna för den svenska sjöfarten, säger Anders Hermansson.

Publicerad: 2021-06-04