Klimatkompensation en möjlighet för att uppnå FN:s globala mål

Den 29 oktober arrangerade Svensk Sjöfart ett seminarium om klimatkompensation; vilket var ett initiativ från föreningens miljökommitté för att ge sjöfarten en möjlighet att lära sig mer om ämnet. Klimatkompensation kan vara en del av företagsstrategi för att minska klimatpåverkan och under mötet presenterade företaget South Pole.

– Klimatkompensation är inte alltid klippt och skuret för sjöfart, men det går att justera så att det fungerar. Det finns olika nivåer om man vill klimatkompensera och olika sätt att involvera sina kunder i detta. Under seminariet blev det tydligt att det man ska tänka på är att man ska se klimatkompensation som ett komplement till att dra ner på utsläpp i faktiska termer och att klimatkompensation kan användas till så mycket mer – det handlar inte bara om klimatet utan även om att påverka flera andra utav FN:s hållbarhetsmål som exempelvis fattigdom, rent vatten och minskade kemikalier, säger Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig på Svensk Sjöfart.

Huruvida klimatkompensation är rätt väg att gå var en stor diskussion under mötet.

– Under mötet kom flera infallsvinklar upp. Överlag var merparten av deltagarna positiva till klimatkompensation. Största diskussionsämnet var just nog om man ska klimatkompensera eller minska sina utsläpp och konklusionen var att man bör göra båda två. Nästa steg för företagen är att fundera på om, och i så fall hur man ska arbeta frågan, och om man ge passagerare möjlighet att klimatkompensera och vilka projekt man i så fall vill engagera sig i. Vill man veta mer skulle jag rekommendera att läsa mer i den Power-Point-presentation som gavs i samband med seminariet, säger Fredrik Larsson.

Se Power-point-presentationen här: Klimatsmart sjöfart

Publicerad: 2019-10-31