Infrastrukturministern om sjöfartsstödet: ”Utesluter inte ytterligare åtgärder”

Riksdagsledamoten Jessica Thunander (V) har i en skriftlig fråga skrivit till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om regeringen planerar att förlänga giltighetstiden för den tillfälliga förordningen om sjöfartsstödet – och nu har hon fått svar.

– Jag är väl medveten om situationen i sjöfartsbranschen och de negativa effekterna för färjerederierna. Sjöfarten är viktig för Sverige och jag utesluter inte möjligheten att återkomma med ytterligare åtgärder, skriver Tomas Eneroth i sitt svar.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström ser positivt på att Tomas Eneroth öppnar för att förlänga det viktiga stödet.

– Det gläder mig att Jessica Thunander uppmärksammat behovet av, och att Tomas Eneroth öppnar för, att ytterligare en gång förlänga det anpassade sjöfartsstödet för att de hårt drabbade sjöfarten. Det är av avgörande betydelse att en förlängning ges för att rederierna ska kunna nyttja de breda stödformer som finns och där korttidspermitteringen nyligen förlängts. Det är bra att regeringen ser att även om vi snart kommer att komma ur den långa och mörka pandemin så kommer stödformer att behövas under lång tid ännu, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2021-05-12