IMO skjuter fram beslut om global forskningsfond

Under det senaste mötet i FN:s sjöfartsorganisation, International Maritime Organisation (IMO), miljö- och klimatkommitté MEPC beslutade man att bordlägga förslaget om en global forskningsfond. Förslaget har diskuterats på tidigare möten och syftar till att bidra till sjöfartens omställning. Under mötet lade även Marshallöarna och Salomonöarna fram ett förslag om en CO2-avgift om 100 USD/ton CO2.

– Det finns ett stort motstånd, främst hos utvecklingsländer som hävdar att kostnadsökningar oavsett storlek och form riskerar att underminera deras ekonomier i form av fördyrad utrikeshandel. Från Svensk Sjöfarts sida stödjer vi både en forskningsfond och prissättning av utsläpp då vi tror att det kan bidra till att uppnå globala klimatmål. Vi har sedan länge haft en vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten år 2050 och våra medlemmar arbetar ständigt med dessa frågor, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

Flera beslut togs dock under mötet, bland annat antog MEPC ändringar i MARPOL ANNEX I med ett förbud om användning och transporter för användning av HFO i Arktis, ändringar i AFS-Konventionen (Anti-Fouling System) vilket innebär ett förbud av biociden Cybetryne och en ny agendapunkt med syftet att revidera riktlinjerna för att minimera undervattensbuller.

Publicerad: 2021-06-18