Id-kontroller förlängs i tre månader

Den 2 november beslutade regeringen att förlänga id-kontrollerna med tre månader för passagerare med buss, tåg eller passagerarfartyg mellan Sverige och Danmark. Beslutet börjar gälla den 4 november och upphör den 4 februari 2017. Om inte behovet av id-kontroller skulle visa sig kvarstå om tre månader ser regeringen att de då kan avskaffas.

– Situationen i vår omvärld är osäker och det går inte att just nu förutse utvecklingen. Regeringen bedömer att de för närvarande är nödvändiga med hänsyn till den allmänna ordningen och inre säkerheten i Sverige, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Regeringen har vid två tillfällen beslutat om en förordning med specifika bestämmelser om id-kontroller vid resor till Sverige från Danmark. Den första förordningen trädde i kraft den 4 januari 2016 och upphörde att gälla den 4 juli 2016. En ny förordning med en giltighetstid på fyra månader trädde i kraft den 4 juli och upphör att gälla den 4 november 2016.

Den nya förordningen börjar gälla den 4 november och upphör att gälla den 4 februari 2017.