Svensk Sjöfarts VD i P4 om vilka åtgärder som krävs för en hållbar återstart

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström intervjuas av Sveriges Radio P4 Göteborg om coronapandemins effekter på sjöfarten och vilka åtgärder som krävs framöver.

– Det är viktigt med de fortsatt stödformerna och att dessa anpassas för sjöfarten, samt att man parallellt arbetar med att skapa konkurrenskraftiga villkor för sjöfarten; exempelvis genom att skapa långsiktigt stabila villkor för att anpassa sjöpersonal, utveckla tonnageskatten och ersätta stämpelskatten med en stämpelavgift, säger Rikard Engström bland annat.

Hör hela inslaget här med start 2.52 in i programmet.

Publicerad: 2021-01-26