Höjning av lotsningsavgifterna från 1 januari

Från den 1 januari 2016 höjs lotsningsavgifterna med fem procent, förutom det distanstillägg och de resekostnader som tas ut i samband med ”öppensjölotsning”, som behålls oförändrade.

Sjöfartsverket har haft en alltför låg kostnadstäckning av lotsningsverksamheten där underskotten täckts av de farledsavgifter som handelssjöfarten betalat till Sjöfartsverket. För att uppnå full kostnadstäckning kommer lotsavgiften därför att höjas. Behovet av en avgiftshöjning är också att fartygen blir allt större och att antalet anlöp och lotsningar därigenom minskar. Eftersom lotsning har krav på beredskap 24 timmar om dygnet kan inte organisationen på kort sikt anpassas till det minskade behovet av lotsar. Sjöfartsverket arbetar bland annat för att anpassa resurser till framtida behov av lotsning.